Συντελεστές

Διευθύντρια Πολιτισμού: Ευαγγελία Μπαφούνη

Προϊστάμενος Τμήματος Θεάτρων και Κινηματογράφων: Δρ. Κώστας Κουρμουλάκης

Διοικητική υποστήριξη : Αναστασία Ντόβα

Σχεδιασμός: Κώστας Κουρμουλάκης, Ευδοκία Δεληπέτρου, Σαράντης Τσούραλης

Θεατρολογική επιμέλεια, κείμενα: Ευδοκία Δεληπέτρου, θεατρολόγος

Εκπαιδευτικά παιχνίδια και βίντεο: Κώστας Κουρμουλάκης

Υλοποίηση ιστοσελίδας: Σαράντης Τσούραλης, web developer

Ανάδοχος έργου: ELiDOC